NEGH Blood Bank

Nadagdagan ang serbisyong ipinagkakaloob ng New Era General Hospital nang mabigyan na ng License To Operate ang Blood Bank ng pagamutan. Inaasahang malaki ang maiaambag nito sa malaking pangangailangan sa dugo at iba pang blood products ng ating mga kababayan.

Panoorin ang kabuuan ng balitang ito sa pinakahuling Covid-19 Bulletin ng New Era General Hospital.

Privacy Notice

New Era General Hospital respects your privacy and will keep secure and confidential all personal and sensitive information that you may provide to New Era General Hospital and/or those that New Era General Hospital may collect from you (“Personal Data”).

Please read carefully the New Era General Hospital Privacy Policy to understand how we treat Personal Data.

Click here to read the Privacy Policy in full.

I accept the terms in New Era General Hospital Privacy Statement.

Experience exceptional healthcare with genuine Christian compassion, aided by the latest in science and technology.

Contact Us

© 2024 New Era General Hospital. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!